יש להכיר את ההיבט המהותי של הפעלת סוכנות ליווי. יש להכיר כמה מאפיינים בעת הקמת…